Termeni și condiții

bannerAbout

Termeni și condiții

Acest acord conține termenii și condițiile de utilizare a WELLDONE ELECTRONICS LTD.Site de internet.După cum este utilizat în acest Acord: (i) „noi”, „noi” sau „nostru” se referă la WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) „dvs.” sau „dvs.” se referă la persoana sau entitatea care utilizează „Site-ul de Internet; (iii) „Site-ul de Internet” se referă la toate paginile care pot fi vizualizate (inclusiv anteturile paginilor, grafica personalizată, pictogramele butoanelor, linkurile și textul) , codul programului de bază și serviciile și documentația însoțitoare ale acestui site și (iv) „Partener” se referă la o entitate terță cu care WELLDONE ELECTRONICS LTD. a creat o versiune a acestui site de internet sau pe care WELLDONE ELECTRONICS LTD. a autorizat-o. pentru a face legătura către acest site de internet sau cu care WELLDONE ELECTRONICS LTD are o relație de marketing comună. Prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea acestui site de internet, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați acești termeni și condițiile și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.
 

1. Titularul de licență de utilizare

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și revocabilă de a utiliza Site-ul Internet numai pentru gestionarea procesului dvs. de cumpărare, inclusiv pentru vizualizarea, solicitarea, aprobarea și comandarea produselor pentru dvs. sau în numele companiei dumneavoastră.În calitate de deținător de licență al site-ului de internet, nu puteți închiria, închiria, acorda o garanție sau transfera în alt mod niciun drept pe care îl aveți în utilizarea acestui site de internet.De asemenea, nu sunteți autorizat să revindeți serviciile de gestionare și procesare a achizițiilor de pe acest site de internet.
 

2. Fără garanție/declinare a răspunderii

WELLDONE ELECTRONICS LTD.și partenerii săi nu garantează că utilizarea de către dumneavoastră a site-ului de internet va fi neîntreruptă, că mesajele sau solicitările vor fi livrate sau că funcționarea site-ului de internet va fi fără erori sau sigură.În plus, mecanismele de securitate implementate de WELLDONE ELECTRONICS LTD.și partenerii săi pot avea limitări inerente și trebuie să vă determinați că site-ul de Internet corespunde suficient cerințelor dumneavoastră.WELLDONE ELECTRONICS LTD.și partenerii săi nu sunt responsabili pentru datele dumneavoastră, indiferent dacă se află pe serverele noastre sau pe serverele dumneavoastră.
Veți fi responsabil pentru orice utilizare a contului dumneavoastră și pentru menținerea confidențialității parolei și informațiilor dumneavoastră.Descurajăm să distribuiți oricui parola și numărul de cont;orice astfel de partajare se va face pe propriul risc.În consecință, ar trebui să selectați o parolă unică, neevidentă și să vă schimbați parolele des.
Compania WELLDONE ELECTRONICS LTD.Site-ul de internet și conținutul acestuia sunt furnizate „ca atare” și WELLDONE ELECTRONICS LTD.și partenerii săi nu fac declarații sau garanții de niciun fel cu privire la acest site, conținutul său sau orice produs.WELLDONE ELECTRONICS LTD.și Partenerii săi declin în mod expres toate garanțiile, exprese sau implicite, de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare.Această declinare a răspunderii din partea WELLDONE ELECTRONICS LTD.și Partenerii săi nu afectează în niciun fel garanția producătorului, dacă există, care vă va fi transmisă.WELLDONE ELECTRONICS LTD., Partenerii săi, furnizorii și revânzătorii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecvente (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru venituri pierdute, profituri pierdute, întrerupere a activității, informații pierdute sau date, întreruperea computerului și altele asemenea) sau costul achiziției de bunuri sau servicii înlocuitoare care decurg din sau sunt legate de utilizarea produselor sau de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site de Internet, chiar dacă WELLDONE ELECTRONICS LTD.și/sau Partenerii săi vor fi informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau pentru orice reclamație din partea oricărei alte părți.WELLDONE ELECTRONICS LTD.și Partenerii săi nu declară și nu garantează că informațiile furnizate pe acest site de Internet sunt corecte, complete sau actuale.Aceste limitări vor supraviețui rezilierii acestui acord.
 

3. Titlu

Toate titlurile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală de pe site-ul de internet vor rămâne în WELLDONE ELECTRONICS LTD., partenerii săi și/sau furnizorii săi.Legile și tratatele privind drepturile de autor protejează acest site de internet și nu trebuie să eliminați nicio notificare de proprietate sau etichetă de pe site-ul de internet.Prin utilizarea acestui site de internet nu vă vor fi transferate drepturi de proprietate intelectuală.
 

4. Upgrade-uri

WELLDONE ELECTRONICS LTD.și Partenerii săi își rezervă dreptul de a actualiza și actualiza site-ul de Internet la discreția noastră, fără a vă înștiința, incluzând, dar fără a se limita la, modificarea funcționalității, a interfeței cu utilizatorul, a procedurilor, a documentației sau a oricăruia dintre termenii și condițiile acestui Acord.WELLDONE ELECTRONICS LTD.în continuare își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile conținute aici și în politici prin postarea acestora pe site-ul de internet.Dacă orice actualizare, upgrade sau modificare este inacceptabilă pentru dvs., singura dvs. soluție este să întrerupeți utilizarea site-ului de Internet.Utilizarea în continuare a site-ului de Internet după orice modificare a site-ului nostru sau postarea unui nou acord pe site-ul nostru va constitui o acceptare obligatorie a modificării.
 

5. Interzicerea modificării

Conform licenței de mai sus, vi se interzice modificarea, traducerea, recompilarea, dezasamblarea sau inginerie inversă sau încercarea în alt mod de a deriva codul sursă pentru funcționarea site-ului de Internet sau de a crea derivate WELLDONE ELECTRONICS LTD.bazat pe site-ul de internet sau părți ale site-ului de internet.În sensul acestui Acord, „inginerie inversă” înseamnă examinarea sau analiza software-ului site-ului de internet pentru a determina codul sursă, structura, organizarea, designul intern, algoritmii sau dispozitivele de criptare ale acestuia.
 

6. Rezilierea

Această licență se va rezilia automat la notificarea noastră, dacă nu respectați termenii și condițiile descrise aici.WELLDONE ELECTRONICS LTD.are dreptul de a rezilia licența oricărui utilizator în orice moment pentru orice motiv sau fără motiv.O astfel de reziliere se poate baza exclusiv pe latitudinea WELLDONE ELECTRONICS LTD.și/sau partenerii săi.
 

7. Alte clauze de declinare a răspunderii

WELLDONE ELECTRONICS LTD.și Partenerii săi nu vor fi răspunzători sau răspunzători față de dumneavoastră pentru orice întârziere sau neexecuție în temeiul prezentului Acord, dacă o astfel de întârziere sau eșec rezultă din incendiu, explozie, dispută de muncă, cutremur, accident sau accident, lipsa sau defecțiunea facilităților de transport și/sau servicii, lipsa sau eșecul facilităților și/sau serviciilor de telecomunicații, inclusiv servicii de internet, epidemii, inundații, secetă sau din cauza războiului, revoluției, agitației civile, blocadei sau embargoului, faptului de Dumnezeu, orice incapacitate de a obține orice licență necesară, permis sau autorizare, sau din cauza oricărei legi, proclamații, reglementări, ordonanțe, cereri sau cerințe a oricărui guvern sau din cauza oricărei alte cauze, fie că este similară sau diferită de cele enumerate, dincolo de controlul rezonabil al WELLDONE ELECTRONICS LTD.și partenerii săi.
Acest Acord reprezintă acordul complet referitor la această licență și poate fi modificat numai printr-o modificare scrisă încheiată de ambele părți.
Dacă orice prevedere a prezentului acord este considerată inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi reformată numai în măsura în care este necesar pentru a o face aplicabilă.
Declarați și garantați că, în calitate de persoană fizică care acceptă în mod electronic termenii acestui Acord, sunteți autorizat și împuternicit să fiți de acord cu acest Acord în numele dumneavoastră și al oricărei organizații pe care pretindeți să o reprezentați.