Termeni si conditii

bannerAbout

Termeni si conditii

Acest acord conține termenii și condițiile pentru utilizarea WELLDONE ELECTRONICS LTD. Site de internet. Așa cum este utilizat în prezentul acord: (i) „noi”, „noi” sau „al nostru” se referă la WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) „dvs.” sau „dvs.” se referă la persoana sau entitatea care utilizează „site-ul Internet; (iii)„ site internet ”se referă la toate paginile vizibile (inclusiv anteturile paginii, grafica personalizată, pictogramele butoanelor, linkurile și textul) , codul programului de bază și serviciile și documentația însoțitoare ale acestui site și (iv) „partener” se referă la o entitate terță parte cu care WELLDONE ELECTRONICS LTD. a creat o versiune a acestui site de internet sau pe care WELLDONE ELECTRONICS LTD. a autorizat-o pentru a vă conecta la acest site de internet sau cu care WELLDONE ELECTRONICS LTD. are o relație de marketing comună. Prin accesarea, navigarea și / sau utilizarea acestui site de internet, confirmați că ați citit, înțeles și ați acceptat să fiți legat de acești termeni și condițiile și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.
 

1. Licențiat de utilizare

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, revocabilă pentru a utiliza site-ul Internet numai pentru gestionarea procesului dvs. de cumpărare, inclusiv vizualizarea, solicitarea, aprobarea și comanda produselor pentru dvs. sau în numele companiei dvs. În calitate de deținător al licenței site-ului Internet, nu puteți închiria, închiria, acorda garanții sau transfera în niciun fel drepturile pe care le aveți asupra utilizării acestui site Internet. În plus, nu sunteți autorizat să revindeți serviciile de gestionare și procesare a achizițiilor de pe acest site de internet.
 

2. Fără garanție / responsabilitate

WELLDONE ELECTRONICS LTD. iar partenerii săi nu garantează că utilizarea site-ului dvs. va fi neîntreruptă, că mesajele sau cererile vor fi livrate sau că funcționarea site-ului Internet va fi fără erori sau sigură. În plus, mecanismele de securitate implementate de WELLDONE ELECTRONICS LTD. iar partenerii săi pot avea limitări inerente și trebuie să vă stabiliți că site-ul Internet îndeplinește suficient cerințele dvs. WELLDONE ELECTRONICS LTD. iar partenerii săi nu sunt responsabili pentru datele dvs., indiferent dacă locuiesc pe serverele noastre sau pe serverele dvs.
Veți fi responsabil pentru orice utilizare a contului dvs. și păstrarea confidențialității parolei și informațiilor dvs. Vă descurajăm partajarea parolei și a numărului de cont cu oricine; orice astfel de partajare va fi în întregime pe propria răspundere. În consecință, ar trebui să selectați o parolă unică, neevidentă și să vă schimbați parolele des.
WELLDONE ELECTRONICS LTD. Site-ul Internet și conținutul acestuia sunt furnizate „așa cum este” și WELLDONE ELECTRONICS LTD. iar partenerii săi nu fac nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la acest site, conținutul acestuia sau orice produs. WELLDONE ELECTRONICS LTD. și partenerii săi prin prezenta renunță în mod expres la toate garanțiile, fie exprese, fie implicite, de comercializare, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare. Această declinare de responsabilitate de către WELLDONE ELECTRONICS LTD. și partenerii săi nu afectează în niciun caz garanția producătorului, dacă este cazul, care va fi transmisă către dvs. WELLDONE ELECTRONICS LTD., Partenerii săi, furnizorii și distribuitorii săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, accidentale sau consecvente (incluzând, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea veniturilor, profiturile pierdute, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor sau date, întreruperea computerului și altele asemenea) sau costul achiziționării de bunuri sau servicii substitutive care rezultă din sau sunt legate de utilizarea produselor sau de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site de internet, chiar dacă WELLDONE ELECTRONICS LTD. și / sau partenerii săi vor fi informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau cu privire la orice reclamație a oricărei alte părți. WELLDONE ELECTRONICS LTD. iar partenerii săi nu reprezintă sau garantează că informațiile furnizate pe acest site de Internet sunt corecte, complete sau actuale. Aceste limitări vor supraviețui oricărei încetări a prezentului acord.
 

3. Titlu

Toate titlurile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală de pe site-ul Internet vor rămâne la WELLDONE ELECTRONICS LTD., Partenerii și / sau furnizorii săi. Legile și tratatele privind drepturile de autor protejează acest site de internet și nu trebuie să eliminați niciun fel de notificare sau etichetă de proprietate pe site-ul de internet. Prin utilizarea acestui site Internet nu vă vor transfera drepturi de proprietate intelectuală.
 

4. Îmbunătățiri

WELLDONE ELECTRONICS LTD. și partenerii săi își rezervă dreptul de a actualiza și actualiza site-ul Internet la propria discreție, fără a vă notifica, inclusiv, dar fără a se limita la schimbarea funcționalității, a interfeței cu utilizatorul, a procedurilor, a documentației sau a oricăruia dintre termenii și condițiile prezentului acord. WELLDONE ELECTRONICS LTD. își rezervă în continuare dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile conținute aici și în politici prin postarea lor pe site-ul Internet. Dacă orice actualizare, actualizare sau modificare vă este inacceptabilă, singurul dvs. recurs este să întrerupeți utilizarea site-ului de internet. Utilizarea în continuare a site-ului de internet după orice modificare a site-ului nostru sau postarea unui nou acord pe site-ul nostru va constitui o acceptare obligatorie a modificării.
 

5. Interzicerea împotriva modificării

Conform licenței de mai sus, vi se interzice modificarea, traducerea, recompilarea, dezasamblarea sau ingineria inversă sau încercarea în alt mod de a obține codul sursă pentru funcționarea site-ului Internet sau crearea derivatului WELLDONE ELECTRONICS LTD. pe baza site-ului Internet sau a unor părți ale site-ului Internet. În sensul prezentului acord, „inginerie inversă” înseamnă examinarea sau analiza software-ului site-ului Internet pentru a determina codul sursă, structura, organizarea, proiectarea internă, algoritmii sau dispozitivele de criptare.
 

6. Rezilierea

Această licență va înceta automat la notificarea noastră în cazul în care nu respectați termenii și condițiile descrise aici. WELLDONE ELECTRONICS LTD. are dreptul de a rezilia licența oricărui utilizator în orice moment, din orice motiv sau deloc. O astfel de reziliere se poate baza exclusiv pe discreția WELLDONE ELECTRONICS LTD. și / sau partenerii săi.
 

7. Alte declinări de responsabilitate

WELLDONE ELECTRONICS LTD. și partenerii săi nu vor fi răspunzători sau răspunzători față de dvs. pentru orice întârziere sau nereușită în conformitate cu prezentul acord, dacă o astfel de întârziere sau eșec rezultă din incendiu, explozie, conflict de muncă, cutremur, accident sau accident, lipsa sau eșecul instalațiilor de transport și / sau servicii, lipsa sau eșecul instalațiilor și / sau serviciilor de telecomunicații, inclusiv servicii de internet, epidemie, inundații, secetă sau din cauza războiului, revoluției, agitației civile, blocadei sau embargoului, actul lui Dumnezeu, orice incapacitate de a obține orice licență necesară, permis sau autorizație, sau ca urmare a oricărei legi, proclamații, reglementări, ordonanțe, cereri sau cerințe a oricărui guvern sau din orice altă cauză, indiferent dacă este similară sau diferită de cele enumerate, dincolo de controlul rezonabil al WELLDONE ELECTRONICS LTD. și partenerii săi.
Acest acord reprezintă acordul complet referitor la această licență și poate fi modificat numai printr-o modificare scrisă executată de ambele părți.
În cazul în care orice dispoziție a prezentului acord este considerată a fi inexecutabilă, o astfel de dispoziție va fi reformată numai în măsura necesară pentru ao face executorie.
Declarați și garantați că, în calitate de persoană care acceptă electronic termenii acestui Acord, sunteți autorizat și împuternicit să acceptați acest Acord în numele dvs. și al oricărei organizații pe care pretindeți să o reprezentați.